Tópiko kon trata ku Karni
Tópiko Kon trata ku karni prome i despues di kompra .ta hopi importante pa nos kuida di nos salú ,mas informashon nos haña mas responsabel nos lo ta den kuido di nos mes salú .Kua ta e manera adekua pa trata ku karni na e momentu ku nos drenta supermerkado ?

Tip no 1 : Ora ku bo bai hasi kompra Semper kue bo Karni,Galiña i Piskanan ultimo,despues bai direct na e kasa i paga .

Tip no 2 : Semper bai hasi bo kompra ku bo Coolbox i bo Cooling element den e tas pa tene bo karni nan frieuw.

Tip no 3 : Semper despues di hasi kompra bai kas direct i pone bo karni nan den frieuw.

Ta importante pa bo sa ku riba karni tin Bakteria ku ta krese den kalor, kalor ta riba di 7 °C. nos mester soru pa tur loke ta karni i Piska keda mas tantu ku ta posibel den frieuw .

Kon ta e manera adekua pa trata ku e karni na e momentu ku bo sake for di vrizer pa bai kushina ?

Tip di Oro : Saka bo Karni foi vrizer, pone den un baki ( komchi )den bo frishidèr abou pa e por dekongela trankil den un ambiente kaminda ku e Bakteria nan no ta bai krese. na e momentu ku bo pone e karni den kushina dekongela den nos temperatura di ambiente di 30 °C eta devastador pa e karni , e Bakteria nan ta bai kuminsa krese riba un spit hopi haltu riba e karni i e riesgo ku abo ta bira malu ta mas grandi . Bakteria mester di oxigeno pa nan krese. ora ku bo pone e karni dekongela den frishidèr sea alerta pa e drip di ontdooi paso e ta konsentra ku bakteria pa e no lek kontamina den bo frishidèr.

E temperatura pa e karni ta un maximo di 7°C

Soru pa bo frishidèr ta semper entre 0/4°C

Soru pa bo Vrizer ta semper bou di -18°C e por ta – 20°C of -30°C pero no -17 °C ni -10°C pa bo por kontrola esaki bo mester di un termometer tin frishidèr ku tine kaba si bo no tin ,bo mester kumpra un digital .

Ta hopi importante pa bo lesa bon kiko tin skibi riba e paki di karni tokante di e Fecha ku e ta kaduka Denter di kuantu Tempu bo mester Huze .

Karni semper tin Bakteria riba dje,e riesgo tey durante proseso ku bakterianan ku tabatin riba e bestia su kurpa of su mondongo por bini riba e karni.

Ki tipo di Bakteria ? esun mas comun jama Ecoli awor E coli ta un nomber general . tin algun spesifiko ku jama E coli O 157 ku ta un di e variantenan di E coli.

E coli O 157 eta un problema mundial dor ku e bakteria aki ta produsi un Toxina ku no ta wordu Deactiva ora ku nos kushine.

Salmonella ta duna bo infekshon bo por hañe dor di awa contamina of kuminda kurú ,webu, galiña ,lechi ectra.

Listeria ta e uniko bakteria ku ta krese den frieuw (den bo frishidèr ) eta kousa Abortus i hende grandi por muri di dje .Si bo kushina bo kuminda bon e kayente ta mata e Bakteria Listeria . e problema ku Listeria hopi biaha ta e kuminda nan ku no ta wordu kushina, manera salada.si e bakteria drenta den bo salada den frishidèr anto bo kome , e por tin konsekuensha pa bo Salú .

Listeria ta gusta e awa den bo frishidèr e kondens ku ta lek den bo frishidèr si e lek den bo salada i bo kome esaki lo e tin konsekuensia pa bo Salú .

Algun produktonan ku nos ta huza pa laba karni : Lamoenchi, Salu, i Binager.esakinan ta juda un tiki dor ku hopi di e bakterianan no ta gusta e zuur.Sea kouteloso ora bo ta laba Karni den kushina tene na kuenta ku e por spat den kushina i si bo no limpie ku habon ku awa i bo bai korta bo salada mesun kaminda sin limpie bon ,bo por kontamina bo Salada ku e bakteria di Listeria Ojoo .

kon bo ta haña sa ku un Karni a daña ?

1-Na su kolo berde of Maron skur 2- Na su Holo malu 3- eta manera Slijm 4- su struktura ta kambia bira Lebelebe.

E Produkto kora ku nan ta basha riba karni pa lage mustra fresku.algun di e mineral nan ta Sulfites , Nitrates , Nitrites .investigashonan hasi ta bisa ku tin un Posibel Riesgo pa Cancer den nan ,i tin hende ku ta Alergiko pa nan.

E fecha di kaduka di Karni ta hopiii importante pa mantene e kalidat i e Safty di e Karni .

ku plaser mi a informa mi mes pa por komparti ku abo ku ta lesa .